Saturday 9th December 2023

Notice

Jan 14, 2020
posted by: SSMC Chitwan

सूचना

मिति २०७६ माघ १ गते माघेसक्रान्ति पर्वको अवसरमा क्याम्पस विदा गरिएको ब्यहोरा सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Shaheed Smriti Multiple Campus

Contact

Phone:  (977) 56-560147
Address: Ratnanagar, Chitwan, Nepal
powered by: Dream Tech Nepal (P) Ltd.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram